Sleva 20 % na jazykové kurzy od Easy Linga. Použijte slevový kód: SPEAKANDTRAVEL

Rychlý přehled

100 Užitečných španělských frází

Obsah článku

Ať už máte v oblibě cestování do zahraničí nebo se jenom rádi učíte novým jazykům, je dobré si udělat v některých slovních obratech jasno.

Tentokrát se zaměříme na španělštinu, což je poměrně rozšířený a zvučný jazyk.

Tento článek se vám může velice hodit, pokud se chystáte navštívit Španělsko, Mexiko nebo některý z mnohých států v Jižní Americe.

Pro představu mezi tyto státy patří například Peru, Argentina, Kostarika, Chille, Kuba, Venezuela, Guatemala a spoustu dalších.

✅ Doporučujeme vyzkoušet skvělý online kurz 1.000 španělských slovíček. ????????

recenze kurzu / ukázková lekce zdarma

Pozdrav, poděkování, zdvořilostní fráze a základní výslovnost

Španělština je pro nás Čechy vlastně relativně snadná, a to z důvodu fonetiky. Většina z nás totiž ví, jak přečíst většinu slov i bez jakéhokoliv předchozího studia španělského jazyka. Ze začátku je důležité si pamatovat pár základních pravidel výslovnosti:

 • Pokud se písmeno C nachází před samohláskami E či I, vyslovujeme ho jako písmeno S (příklad: Cervantes [Servantes]). Jestliže se nachází mezi samohláskami A, O, U, nebo souhláskou vyslovujeme jako písmeno K (příklad: Cuba [Kuba]).
 • Písmeno H vůbec nevyslovujeme (příklad: Hola [Ola])
 • CH čteme jako Č
 • J vyslovujeme jako CH (Příklad: José [Chosé])
 • Pokud se ve slově vyskytují dvě L za sebou výslovnost je dle Španělska J (Příklad: me llamo [me jamo] = jmenuji se).
 • Qué vyslovujeme jako Ke.

Na španělštině je zajímavé, že se během pozdravu nerozlišuje tykání a vykání, jako je tomu u českého jazyka, takže můžete použít jakoukoliv z frází uvedených níže a nedopustíte se faux pas.

Kromě pozdravů níže také najdete několik užitečných, zdvořilostních výrazů.

 1. Hola [Ola] = Ahoj (Užíváme pouze při setkání)
 2. Buenos Dias [Buenos Dias] = Dobré ráno
 3. Buenos Tardes [Buenos Tárdes] = Dobré odpoledne
 4. Buenos Noches [Buenos Nóčes] = Dobrý večer
 5. Hasta Luegos / Adiós [Asta Luego, adios] = Ahoj (Používáme při loučení)
 6. Qué tal? [Ke Tal] = Jak se máš?
 7. Muy bien / Muy mal [muj bien, muj mal] = velmi dobře, velmi špatně (Muy znamená velmi, fráze se dá tedy použít samostatně).
 8. Bien, y tú? [Muj bien, y tu] = Dobře, a ty?
 9. Lo Siento [Lo Sjento] = Omlouvám se, Je mi to líto
 10. Perdón [Perdon] = Promiň, Pardon
 11. Por Favor [Por favor] = Prosím
 12. Gracias [Grasias] = Děkuji, díky
 13. De Nada [De náda] = Není zač, Žádný problém

Španělština efektivně ????????

Jak se naučit španělsky
Nejlepší online kurzy španělštiny
Jak na španělská slovíčka

Španělské fráze při seznámení a představení

Základem každé komunikace je seznámení, první dojem je totiž velmi důležitý. To platí obzvlášť v cizích zemích, protože i když tak úplně neovládáte místní jazyk, pokud správně pozdravíte nebo prohodíte pár frází, určitě tím občany potěšíte a uděláte skvělý první dojem.

 1. Cómo te llamas? [Komo te jamas] = Jak se jmenuješ?
 2. Me llamo .. [me jamo] = Jmenuji se …
 3. Tú eres Carlos, verdad? [Tu eres Karlos, verdad] = Ty jsi Karlos, že ano? (Bez využití slova verdad je také správně)
 4. Quién es? [Kyjen es] = Kdo je to?
 5. Este /Esta es … [Este /Esta es] = Toto je .. (Este se používá v případě, že představujeme muže. Esta naopak, když představujeme ženu)

Pro telefonování, národnost, jazykové znalosti, dorozumět se

Abyste se mohli s kýmkoliv domluvit třeba po telefonu, je třeba, abyste znali základní slovesa a jejich časování. Při základní telefonické komunikaci, či jakékoliv jiné převážně užíváme slovesa být, mluvit a mít a tak dále. Také je důležité správně užívat osobní zájmena. Pro příklad si níže vyčasujeme sloveso být v přítomném čase.

 1. Ser [Sér] = Být
 2. Yo soy [Jo sój] = Já jsem
 3. Tú eres [tu eres] = Ty jsi
 4. Él, Ella es [El, Eja es] = On, ona je
 5. Nosotros, Nosotras somos [Nosotros, Nosotras somos] = My jsme (Nosotros užíváme, jestliže MY značí skupinu mužů, Nosotras používáme, když je skupina žen. V případě smíšené skupiny užíváme mužskou variantu.)
 6. Vosotros, Vosotras sois [Vosotros, Vosotras sojs] = Vy jste (pro koncovky platí stejné pravidlo jako výše)
 7. Ellos, Ellas son [Ejos, Ejas son] = Oni, Ony jsou

Se znalostí slovesa být se nyní můžeme představit a povědět odkud jsme nebo se zeptat odkud kdo je.

Slovo De znamená předložku Z a Dónde znamená kde.

V případě, že byste se chtěli pouze zeptat po telefonu, kde se někdo nachází, můžete otázku složit z těchto dvou slov.

 1. De dónde eres? [De donde eres] = Odkud jsi?
 2. Soy checo / Soy de la República Checa [Soj čeko/ Soj de la Repůblika Čeka] = Jsem Čech /Jsem z České republiky
 3. Dónde eres? [Donde eres] = Kde jsi?
 4. Alemán [Aleman] = Němec, německy
 5. Eslovaco [Eslovako] = Slovák, slovenský
 6. Español [espaňol] = Španěl, španělský
 7. Francés [francés] = Francouz, francouzský
 8. Checo [Čeko] = Čech, český
 9. Inglés [Inglés] = Angličan, anglický
 10. Italiano [Italiano] = Ital, italský
 11. Japonés [Chaponés] = Japonec, japonský
 12. Ruso [rúso] = Rus, ruský

✅ Doporučujeme vyzkoušet skvělý online kurz 1.000 španělských slovíček. ????????

recenze kurzu / ukázková lekce zdarma

Další sloveso, které si vyčasujeme, bude mluvit.

To totiž v cizí zemi využijete hodně, obzvlášť když se vás někdo zeptá, zdali umíte mluvit španělsky.

Podle míry vaší znalosti budete schopni odpovědět, jestli mluvíte alespoň malinko nebo vůbec.

 1. Hablar [Ablar] = Mluvit
 2. Yo hablo [Jo ablo] = mluvím
 3. Tú hablas [Tu ablas] = mluvíš
 4. Él, Ella habla [El, Eja abla] = mluví
 5. Nosotros, Nosotras hablamos [Nosotros, Nosotras ablamos] = mluvíme
 6. Vosotros, Vosotras habláis [Vosotros, Vosotras ablájs] = mluvíte
 7. Ellos, Ellas hablan [Ejos, Ejas ablan] = oni, ony mluví

Teď když jsme si ukázali, jak se časuje sloveso hablar, ukážeme vám několik užitečných frází, které můžete použít v případě, že nerozumíte nebo jenom nestíháte.

 1. Hablas español? [Ablas espaňol] = Mluvíš španělsky?
 2. Sí, un poco [Sí, un poko] = Ano, trochu
 3. No, ni una palabra [No, ny una palabra] = Ne, ani slovo
 4. Qué lenguas hablas? [Ke lenguas ablas] = Jakými jazyky mluvíš?
 5. Inglés, alemán y un poco español. [Inglés, Aleman y un poko espaňol] = Anglicky, německy a trochu španělsky.
 6. Cómo se dice? [Komo se dýke] = Jak se řekne …
 7. Qué significa? [Ke signyfíka] = Co znamená …
 8. No sé/ No entiendo [No se/ No entiendo] = Nevím, Nerozumím
 9. Otra vez, por favor [Otra vez, por favor] = Ještě jednou, prosím
 10. Puede repetir? [Puede repetyr] = Můžete to zopakovat?
 11. Más despacio, por favor. [Mas despacio, por favor] = Pomaleji, prosím
 12. Porque? [Porke] = Proč?
 13. Qué hiciste anoche? [Ke isiste anoče] = Co jsi dělal/a včera večer?

Zde si nepleťte slovo llamar = zavolat a llamarse = jmenovat se.

 1. Buenos dias, habla Tereza. Cómo le puedo ayudar? [Komo le puedo ajudar] = Dobré ráno, tady Tereza. Mohu vám pomoci?
 2. Quién llama, por favor? [Kyjen jama por favor] = Kdo volá, prosím?
 3. Yo llamo para preguntar … [Jo jamo para preguntar] = Volám, abych se zeptal/a …
 4. Gracias por llamarme [Grasias por jamarme] = Děkuji za zavolání

Pokud to myslíte se španělštinou vážně, tak by vám určitě nemělo uniknout 5+1 tipů jak na španělská slovíčka

Psaní emailu

Další sloveso, které si vyčasujeme je sloveso psát.

Escribir [Eskribyr] = Psát

 1. Yo escribo [Jo eskribo] = Píšu
 2. Tú ecribes [tu eskribes] = Píšeš
 3. El, Ella escribe [el, eja eskribe] = Píše
 4. Nosotros, Nosotras escribimos [Nosotros, Nosotras eskribimos] = píšeme
 5. Vosotros, Vosotras escribis [Vosotros, vosotras eskribis] = píšete
 6. Ellos escriben [ Ejos eskriben] = píšou

Potřebujete rychlou pomoc v ostatních jazycích?

100 nejčastějších anglických slovíček a frází ????????
100 nejčastějších německých slovíček a frází ????????
100 nejčastějších francouzských slovíček a frází ????????
100 nejčastějších italských slovíček a frází ????????

Jestliže píšete neformálně, nejčastěji užíváme slovo milý a následně oslovení.

Pokud odpovídáte na email, začínáme poděkováním.

 1. Quérido José [Kéridó Chosé] = Milý José
 2. Mi amor [Mi amor] = Má nejdražší
 3. Gracias por tú email [Grasias por tu email] = Děkuji za váš email.
 4. Escríbeme pronto [Escrýbeme pronto] = Napiš mi brzy
 5. Cariños [Kariňos] = Mějte se moc hezky, Nejsrdečnější pozdravy
 6. Escribo para decirte que … [Eskrýbo para desirte ke ..] = Píšu abych ti řekl ..

Restaurace a nakupování

Častou používané slovo například při nákupech nebo v restauracích je sloveso moci. Než přejdeme k jednotlivým frázím, vyčasujeme si ho.

Poder [poder] = moci

 1. Yo puedo [Jo puedo] = mohu
 2. Tú puedes [tu puedes] = můžeš
 3. Él, Ella puede [El, eja puede] = může
 4. Nosotros, Nosotras podemos [Nosotros, nosotras podemos] = můžeme
 5. Vosotros, Vosotras podéis [Vosotros, vosotras pódejs] = můžete
 6. Ellos pueden [Ejos pueden] = můžou

Níže jsou uvedené fráze, které můžete využít v restauraci nebo v obchodě.

 1. Podemos hacer una reserva [Podemos haker una reserva] = Můžeme si udělat rezervaci?
 2. Podriamos ver el menu, por favor? [Podriamos ver el menu por favor] = Mohli bychom vidět menu?
 3. Qué le debo? [Ke le débo] = Co jsem dlužen?
 4. La cuenta, por favor [La kuenta por favor] = Mohu dostat účer? / Zaplatím.
 5. Cuanto cuesta? [kuanto kuesta] = Kolik to stojí?
 6. Qué le pongo? [Ke le pongo] = Co si přejete?
 7. Solo estoy mirando [Solo estoj mirando] = Jenom se dívám
 8. Puedo pagar con tarjeta de credito? [Puedo pagar con tarcheta de kredito] = Mohu platit kreditní kartou?
 9. Me puede da una bolsa, por favor? [Me puede da una bolsa por favor] = Mohu dostat tašku prosím?

✅ Doporučujeme vyzkoušet skvělý online kurz 1.000 španělských slovíček. ????????

recenze kurzu / ukázková lekce zdarma

Cestování, na letišti

 Při cestování, ať už letadlem nebo jiným druhem dopravy, jsou některé fráze velice stěžejní.

 1. Avión [avion] = letadlo
 2. Tarjeta de embarque [Tarcheta de embarke] = palubní lístek, letenka
 3. Aeropuerto [Aeropuerto] = Letiště
 4. Autobús [Autobus] = Autobus
 5. Tren [Tren] = vlak
 6. Estación de tren [Estasion de tren] = vlakové nádraží
 7. Dónde esta la estación de trenes? [Donde esta la estasion de trenes] = Kde je vlakové nádraží?
 8. Dónde esta el aeropuerto? [Donde esta el aeropuerto] = Kde je letiště?
 9. Tiene su tarjeta de embarque? [ťiene su tarcheta de embarke] = máte palubní lístek?
 10. El vuelo está retrasado/cancelado [El vuelo esta retrasado/kankeládo] = Let je zpožděn/ zrušen
 11. Dónde está la parada de autobuses? [Donde esta la parada de autobuses] = Kde je autobusová zastávka?
 12. Cuánto dura el vuelo? [Kuanto dura el vuelo] = Jak dlouho trvá cesta? Jak dlouhý je let?
 13. Puedo ver su pasaporte/visado, por favor? [Puedo ver su pasaporte/visado, por favor] = Mohu prosím vidět váš pas/vízum?
Redakce My English Hacks

Redakce My English Hacks

Nadšení studenti angličtiny a dalších jazyků, cestovatelé, věční začátečníci, učitelé, lektoři. Píšeme pro vás články s tipy jak co nejlépe a nejefektivněji studovat jazyky. ????

Stáhněte si zdarma e-book (krátké PDF) kde se dozvíte jednoduché triky na angličtinu (žádné revoluční metody 😂).

 • Například kde vzít čas na studia.
 • Díky jaké aplikaci dokážu každý den studovat (už pomalu půl roku)
 • A dalších, celkem 12 tipů
 

Na e-mail vám budeme posílat pouze informace ke studování jazyků a cestování. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte e-mail, kam vám pošlu e-book.

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky