Sleva 20 % na jazykové kurzy od Easy Linga. Použijte slevový kód: SPEAKANDTRAVEL

Rychlý přehled

10 tipů, jak se naučit nepravidelná anglická slovesa bez biflování

Obsah článku

„A za domácí úkol se naučte tabulku s nepravidelnými slovesy na konci učebnice. Příští hodinu na ně budete psát test.“

Přiznejte se, kolikrát jste tuto větu z úst svého učitele angličtiny už slyšeli?

Minimálně jednou, nemám pravdu?

Student se ji tedy naučí, ale mnohdy ani neví, co se vlastně učí.

Není proto divu, že nepravidelná slovesa nejsou mezi studenty příliš oblíbenou záležitostí.

Učení se něčeho nazpaměť je vždycky otrava.

Ale jde to i jinak! A dokonce bez šprtání! V tomto článku se zaměříme nejprve na teoretickou stránku věci a poté přejdeme k zábavnější praxi.

nepravidelná slovesa angličtina

Tvary sloves

Ještě před tím, než se vrhneme na problematiku nepravidelných sloves, vysvětlíme si pojmy, které nás budou celým článkem provázet. 

Každé sloveso (pravidelné i nepravidelné) má tyto 3 tvary:

1) infinitiv

Jedná se o základní tvar slovesa. Ve větě se vyskytuje nejčastěji s infinitivní částicí “to”.

To be, or not to be= Být či nebýt?

2) minulý čas

I did my homework yesterday. = Včera jsem udělal(a) úkol.

3) příčestí minulé

Této formě říkají někdy studenti hovorově třetí sloupec případně třetí tvar, protože se nachází v tabulce s nepravidelnými slovesy na třetím místě. Příčestí jsou součástí předminulého, předpřítomného nebo předbudoucího času a také trpného rodu a minulého tvaru způsobových sloves.

She has just eaten lunch. = Právě dojedla oběd.

TIP: Máte guláš v anglických časech? Mrkněte na náš článek Časy v angličtině.

Co jsou pravidelná slovesa? 

Pravidelná slovesa mají v minulém čase a v příčestím minulém vždy stejný tvar. A ten se v kladné větě tvoří jednoduše pomocí přípony “-(e)d” za sloveso v infinitivu.

Tady pozor! Někdy může docházet k pravopisným výjimkám jako např. ke zdvojení koncové souhlásky, změně koncové hlásky apod. Pozor si dávejte i na změnu výslovnosti, zejména po koncových hláskách “-t” a “-d”. O pravidelných slovesech ale zase někdy jindy.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
askaskedaskedzeptat se
changechangedchangedzměnit
helphelpedhelpedpomoci
looklookedlookedpodívat se
needneededneededpotřebovat
playplayedplayedhrát
stopstoppedstoppedzastavit
studystudiedstudiedstudovat
watchwatchedwatchedsledovat
workworkedworkedpracovat

Co jsou nepravidelná slovesa?

Na rozdíl od pravidelných sloves se slovesa nepravidelná netvoří podle žádného ustáleného vzorce. Nicméně mezi nimi existují určité podobnosti v jejich tvoření v minulém čase a v příčestím minulém.

Rozdělme si proto pro lepší orientaci nejpoužívanější nepravidelná slovesa do 8 skupin.

1) Shoda ve všech tvarech

Slovesa vypadají ve všech svých tvarech stejně. Bez kontextu nevíte, o jakou formu se jedná.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
betbetbetvsadit
costcostcoststát (o ceně)
cutcutcutříznout
putputputpoložit
setsetsetnastavit

2) Shoda minulého času a příčestí minulého

Sloveso v minulém čase má stejnou formu jako v příčestím minulém.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
buildbuiltbuiltstavět
havehadhadmít
leaveleftleftopustit, odejít
keepkeptkeptdržet
paypaidpaidplatit
sellsoldsoldprodat
sendsentsentposlat
sitsatsatsedět

3) Shoda infinitivu a příčestí minulého

Sloveso má stejný infinitiv jako příčestí minulé.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
becomebecamebecomestát se
comecamecomepřijít
runranrunběžet

4) Slovesa s pravidelným i nepravidelným tvarem

Sloveso v minulém čase a v příčestí minulém může mít 2 podoby – pravidelnou i nepravidelnou. Nepravidelná je typická pro britskou angličtinu, zatímco pravidelná pro americkou. Vím, na co se chcete zeptat. Ano, je vhodné znát obě varianty.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
burnburned / burntburned / burnthořet, pálit
dreamdreamed / dreamtdreamed / dreamtsnít
learnlearnt / learnedlearnt / learnedučit se
ridridded / ridridded / ridzbavit se
smellsmelled / smeltsmelled / smeltvonět, páchnout

5) Změna v samohláskách

Ze samohlásky “i” v infinitivu se stane “a” v minulém čase a “u” v příčestí minulém.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
beginbeganbegunzačít
drinkdrankdrunkpít
ringrangrungzvonit
singsangsungzpívat
swimswamswumplavat

6) Změna v samohlásce / samohláskách a koncovka -(e)n

nepravidelná slovesa angličtina wake

V minulém čase dochází ke změně v samohlásce (případně samohláskách) a v příčestím minulém mají slovesa koncovku “-(e)n” z infinitivu nebo minulého času.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
breakbrokebrokenzlomit, rozbít
drivedrovedrivenřídit
fallfellfallenspadnout
forgetforgotforgottenzapomenout
getgotgottendostat
knowknewknownznát, vědět
taketooktakenvzít
wakewokewokenvzbudit
writewrotewrittenpsát

7) Podobný systém tvoření a výslovnosti

Existují slovesa, která jsou si ve tvoření a výslovností v minulém čase a příčestí minulém podobná.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
bringbroughtbroughtpřinést
buyboughtboughtkoupit
catchcaughtcaughtchytit
fightfoughtfoughtbojovat
thinkthoughtthoughtmyslet
teachtaughttaughtvyučovat

8) Anomálie

Tvoření těchto sloves je zcela odlišné a je proto nutné si je zapamatovat. Pro představu vám představujeme 5 z nich.

infinitivminulý časpříčestí minuléčeský překlad
bewas / were
I, she, he, it = was
you, we, they = were
beenbýt
dodiddonedělat
gowentgonejít, jet
read
[riːd]
read
[red]
změna ve výslovnosti!
read
[red]
změna ve výslovnosti!
číst
seesawseenvidět

Kolik vlastně existuje nepravidelných sloves?

Musím je znát všechny?

Kdybych dostala korunu za tuhle otázku pokaždé, co jsem ji za svou učitelskou praxi slyšela, mohla bych si teď ležet s trochou nadsázky na Maledivách a popíjet koktejly. Ale žerty stranou!

V angličtině je nepravidelných sloves něco kolem 1 000 (stará angličtina jich měla dokonce dvakrát tolik), ale pro běžnou mluvu vám jich stačí 100 – 200. Samozřejmě v ideálním případě byste je měli znát všechny. Mimochodem, pravidelných je mnohonásobně více než nepravidelných.

Life hack pro anglická nepravidelná slovesa

1) Podobnosti mezi slovesy

Pokud si nejste jistí, jak vypadají tvary nepravidelných sloves, zkuste si vzpomenout na jiné sloveso, které mu je podobné. S největší pravděpodobností bude tvořit i podobné tvary.

Sloveso “take” vypadá podobně jako “shake”, že ano? Nejen, že se tváří podobně, ale i jejich minulé časy a příčestí minulé vypadají podobně.

take (vzít) – took – taken X shake (třást) – shook – shaken

A takto bychom mohli pokračovat dále. Na podobném principu fungují také slovesa:

say ” X “pay“, “grow” X “blow” apod.
say (říct) – said – said X pay (platit) – paid – paid
grow (pěstovat, růst) – grew – grown X blow (vát, foukat) – blew – blown

Každopádně toto pravidlo nejde uplatnit vždy.

do (dělat) – did – done X go (jít, jet) – went – gone

2) Složeniny, frázová slovesa

Podívejte se také, jestli se nejedná o složeninu, frázové sloveso apod. V případě složenin se totiž mění jen tvar slovesa; předpona, předložky apod. zůstávají nezměněné.

understand (rozumět) – understood – understood X stand – stood – stood
oversleep (zaspat) – overslept – overslept X sleep – slept – slept
go out (jít ven) – went out – gone out X go – went – gone

10 efektivních metod na zapamatování bez šprtání

Nemusíte sedět na nicneříkající tabulkou a učit se tvary nepravidelných sloves bez ladu a skladu jako cvičené opice. Můžete vyzkoušet jednu z následujících technik, které jsou mnohem zábavnější!

1) Videa

YouTube je nekonečnou studnicí zajímavých videí. Konkrétně toto o kempování je názornou ukázkou praktického používání nepravidelných sloves. Pod dialogy vždy vidíte všechny 3 tvary. Je skvělé pro studenty, kteří se rádi učí poslechem a zároveň i pro ty, kterým se učí lépe, když učivo vidí napsané.

Tip: Nejlepší kanály pro angličtinu na YouTube

2) Písničky

V písničkách si všímejte nepravidelných sloves. Například tohle je neskutečná pecka, kterou by se měl inspirovat každý učitel (a to nejen angličtiny). Zaujmout žáky není jednoduché, ale pokud se to udělá promyšleně a zajímavě, vznikne z toho třeba něco podobného jako tahle dokonalá píseň, ve které učitel rapuje pomocí nepravidelných sloves.

TIP: Hledáte něco efektivního pro děti? Vyzkoušejte naše tipy na angličtinu pro děti.

3) Obrázky, fotografie

Vezměte si jakýkoliv obrázek, na kterém se toho hodně děje a povídejte o něm. Nebo ještě lépe – prolistujte fotkami ve vašem mobilu, počítači nebo se prohrabejte starými fotoalby a zavzpomínejte na vaše zážitky. Samozřejmě v angličtině!

fotoalbum angličtina
Zavzpomínejte na rodinné události prostřednictvím fotek

4) Žebřík

Tahle metoda spočívá v tom, že se každý den naučíte určitý počet sloves. Každým dnem budete počet nebo obtížnost navyšovat a opakovat slovesa, která jste se naučili ve dnech předchozích.

5) Post it notes

Obklopte se angličtinou. Všude! Přilepte si papírky na části nábytku, zrcadlo, obrazy… zkrátka na dobře viditelná místa. Učit se nebo opakovat si slovíčka můžete i u běžných každodenních činností jako je třeba čištění zubů, vaření, uklízení nebo jen vykonávání potřeby.

10 tipů, jak se naučit nepravidelná anglická slovesa bez biflování
Nalepte si všude tzv. post it notes

6) Zkoušení

Tahle metoda je vhodná pro učení se třeba s kamarády. Zkoušejte se navzájem z nepravidelných sloves a kdo udělá chybu, má trestný bod. Za 10 bodů musí ten, co prohrál, splnit výherci jeho přání. Udělejte si zkrátka z učení zábavu!

7) Deskové hry

Vytiskněte si papír s políčky ve stylu Člověče, nezlob se, Hadi a žebříky, Bingo apod. Tyto hry budou mít naprosto stejná pravidla, ale s tím rozdílem, že musíte říkat tvary nepravidelných sloves, které budou souviset s políčkem, na kterém se budete právě nacházet. Inspirujte se předpřipravenými hrami na Pinterest.

8) Konverzace

Nejlépe se člověk učí reálnou konverzací. V ideálním případě je fajn u sebe mít rodilého mluvčího. Ale kdo má to štěstí, že? Proto stačí mít někoho, kdo umí anglicky. Bavte se společně třeba o tom, co jste dělali o víkendu, o prázdninách, jaký jste kdy zažili trapas, jaká je vaše nejhezčí vzpomínka apod. Případně napište otázky o minulosti na papírek a ten pak vhoďte do klobouku. Pak si postupně losujte a odpovídejte na ně.

Anglická konverzace
Jak se zlepšit v anglické konverzaci? (zdroj foto: pixabay.com)

9) Soutěžení

Nastavte si stopky třeba na 3 minuty a za tu dobu zkuste napsat co nejvíce nepravidelných sloves. Abyste byli lépe motivovaní, dohodněte se předem na nějaké zajímavé odměně pro vítěze (ve škole třeba malá jednička, doma osvobození od nějaké domácí práce, s kamarády pozvání na drink apod.).

10) Aplikace, hry, online testy

Procvičit nepravidelná slovesa si můžete prostřednictvím aplikací na angličtinu, různých her nebo online testů, které vám hned ukážou, jak na tom s progresem jste.

Napadly by vás ještě nějaké další aktivity? Inspirujte nás i ostatní v komentářích pod článkem.

Závěr

Při učení nepravidelných sloves buďte trpěliví. Cvik dělá mistra. Čím více budete anglicky mluvit, psát, poslouchat, tím rychleji začnete anglicky i přemýšlet. A to je cílem k úspěchu!

Veronika Kavanová

Veronika Kavanová

Jsem učitelka angličtiny a psychologie na střední škole, copywriterka, cestovatelka a shopaholička. Miluju studium cizích jazyků. Angličtině se věnuji od roku 1995. Ráda ale zkouším nové věci, takže jsem se vrhla na samostudium italštiny a španělštiny.

Stáhněte si zdarma e-book (krátké PDF) kde se dozvíte jednoduché triky na angličtinu (žádné revoluční metody 😂).

  • Například kde vzít čas na studia.
  • Díky jaké aplikaci dokážu každý den studovat (už pomalu půl roku)
  • A dalších, celkem 12 tipů
 

Na e-mail vám budeme posílat pouze informace ke studování jazyků a cestování. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte e-mail, kam vám pošlu e-book.

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky