Sleva 20 % na jazykové kurzy od Easy Linga. Použijte slevový kód: SPEAKANDTRAVEL

Rychlý přehled

Předpřítomný čas pro začátečníky i pokročilé

Obsah článku

Úvod

V tomto článku si vysvětlíme jeden z nejméně oblíbených časů vůbec.

Jakmile řeknu svým studentům, že se budeme učit předpřítomný čas prostý, tak se jim protáčí panenky.

Zajímavé je, že tento čas se řekne present perfect simple, ale perfect tedy moc není.

A to zejména z toho důvodu, že v češtině neexistuje.

Navíc ani americké angličtině se moc nepoužívá.

Američani místo něj použijí buď přítomný prostý, nebo minulý prostý.

Nebojte se, vysvětlíme si ho podrobně a na názorných příkladech.

Navíc si ukážeme rozdíly mezi ním a některými dalšími časy, se kterými se tak často plete.

Předpřítomný čas je mezi mnoha studenty noční můrou

Jak se předpřítomný čas tvoří

  • pomocné sloveso have (pojí se s osobami I, you, we, they) nebo has (pojí se s osobami he, she, it)
  • významové sloveso v příčestím minulém, které utvoříme pomocí koncovky -(e)d u pravidelných sloves nebo tzv. třetího tvaru u nepravidelných sloves

Nevíte, co jsou nepravidelná slovesa? Podívejte se na náš článek.

Nyní se zaměříme na jednotlivé věty.

Kladná oznamovací věta

Jednotné čísloMnožné číslo
I have seen = I´ve seenwe have seen = we´ve seen
you have seen = you´ve seenyou have seen = you´ve seen
he has seen = he´s seenthey have seen = they´ve seen
she has seen = she´s seen
it has seen = it´s seen

Jak je vidět, můžeme použít tzv. stažený tvar, který se tvoří stažením pomocného slovesa k osobě. Ten se používá v hovorové angličtině, plná forma je naopak typická pro formální jazyk.

Záporná oznamovací věta

Jednotné čísloMnožné číslo
I have not seen / I haven´t seen / I´ve not seenwe have not seen / we haven´t seen / we´ve not seen
you have not seen / you haven´t seen / you´ve not seenyou have not seen / you haven´t seen / you´ve not seen
he has not seen / he hasn´t seen / he´s not seenthey have not seen / they haven´t seen / they´ve not seen
she has not seen / she hasn´t seen / she´s not seen
it has not seen / it hasn´t seen / it´t not seen

Jak je vidět, slovesný tvar může mít u každé osoby 3 podoby. První nestažený tvar se používá ve formální angličtině. Stažené tvary jsou neformální. Druhý tvar se používá v britské angličtině. Tvar třetí je typický pro americkou angličtinu.

Zjišťovací otázka

pomocné slovesoosobaplnovýznamové sloveso v příčestí minulémpříslovečné určení, předmět apod.
Have Ilostmy way?
Have you beento the USA?
Has heeatenlunch?
Hasshefinished yet?
Hasitended?
HavewemetJohn?
Have youfoundthe wallet?
Have theytalkedabout the problem?

Tvorba zjišťovacích neboli ano / ne otázek se podobá tvoření kladné věty, ale s tím rozdílem, že vyměníte pořadí prvních dvou slov.

Na prvním místě tedy bude pomocné sloveso have nebo has podle osoby, která bude následovat hned v zápětí. Na třetím místě je plnovýznamové sloveso. Poslední místo je určené pro tzv. “zbytek“.

Na tyto otázky můžeme jednoduše odpovědět ano nebo ne a skončit. Pokud ale chceme ukázat, že jsme zdvořilí, přidáme ještě krátký dovětek skládající se z osoby a pomocného slovesa v kladném nebo záporném tvaru.

A: “Have you seen John?”

B: “Yes, I have.” nebo “No, I haven´t.”

Otázky mají oproti kladným větám změněný slovosled

Doplňovací otázka

Whpomocné slovesoosobaplnovýznamové sloveso v příčestí minulémpříslovečné určení, předmět apod.
WherehaveIbeen?
Whyhaveyoufinishedthis work?
Whathashemadefor dinner?
How muchhasshewon?
Whyhasitended?
Whyhavewearrived here?
Whathaveyoudone?
Wherehavethey gone?

Doplňující otázka se používá v případě, kdy chceme po mluvčím, aby nám sdělil doplňující informace. Nedá se na ni odpovědět ano nebo ne.

Na prvním místě je tázací zájmeno. Zbylý slovosled je naprosto stejný jako u zjišťujících otázek.

Na rozdíl od zjišťovacích otázek nepoužíváme v doplňujících otázkách ever.

Have you ever done anything bad?

What have you ever done? – ❌

Nepoužíváme ani tázací zájmeno when, protože to odkazuje na konkrétní časový údaj v minulosti. V souvislosti s ním proto používáme minulý čas.

When did you hear the news?

When have you heard the news? – ❌

Použití předpřítomného času

Tento čas používáme v případě, že mluvíme o minulosti, ale nějakým způsobem nás ovlivňuje doteď, čili do přítomnosti. Nejlepší bude vysvětlit si použití na konkrétních příkladech.

Vzhledem k tomu, že se nejčastěji plete minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý, srovnáme si hlavně tyto dva časy v jednotlivých použitích.

Pozor na rozdíl mezi předpřítomným a minulým časem

1) Začátek v minulosti, ale pokračování doteď

Jedná se o nejzákladnější použití. Vzhledem k tomu, že samotný název času v sobě skrývá název přítomnost, váže se proto nějakým způsobem k přítomnosti. Je to tedy děj, který začal v minulosti, ale pořád pokračuje.

I have been a doctor for 5 years.

Tato věta ukazuje, že se mluvčí stal doktorem před 5 lety a pořád doktorem je. V tomto případě větu přeložíme v češtině do přítomného času (5 let jsem doktor.).

Ale teď dávejte pozor! Ukážeme si podobné věty, ale s jiným významem.

I was a doctor for 5 years.

Oproti větě výše tato říká, že mluvčí byl doktorem pět let. Teď ale dělá jinou profesi.

I am a doctor.

A abychom to ještě trochu zkomplikovali, můžete dát větu do přítomného prostého času. Tato věta říká, že je někdo doktorem. Je to fakt. Ale už neříká, jak dlouho mluvčí tuto profesi vykonává.

2) Něco se stalo v nedávné době

Mluvíme o nedávné minulosti, která se ale nějakým způsobem vztahuje k současnosti.

I have just eaten my lunch.

V tomto případě mluvíme o tom, že jsme dojedli oběd. Stalo se to před chvílí, ještě jsme z něj přecpaní, máme ještě od něj špinavou pusu nebo na stole talíř apod. Tato věta bude v českém překladu v minulém čase (Zrovna jsem dojedl/a oběd.).

3) Změny

Předpřítomný čas ukazuje, že se v našem životě udály změny. V minulosti bylo něco jinak, než je tomu teď.

I have become a doctor.

Tato věta nám říká, že jsme se stali doktorem. Dřív jsme měli nějakou jinou profesi. Tuto větu přeložíme v češtině do minulosti (Stal/a jsem se doktorem/doktorkou.).

I graduated and then I became a doctor.

Když mluvíme o tom, co se stalo a jaké aktivity následovaly potom, používáme minulý čas.

4) Zkušenosti

Říkáme, co jsme během života zažili , jaké máme nebo nemáme zkušenosti.

I have been to the USA once.

Touto větou sdělujeme, že jsme už někdy v našem životě (od narození doteď) byli jednou ve Spojených státech. Všimněte si, že neudáváme žádný časový údaj týkající se minulosti. Ale překlad české věty bude v minulosti.

Další zajímavostí je, že pokud mluvíme, že v souvislosti se slovesem be v příčestí minulém, používáme předložku to místo in.

I was in the USA in 1999.

Pokud máme konkrétní údaj o minulosti, používáme minulý čas. Jde vám z toho hlava kolem? Tak si to pojďme ještě trochu více zkomplikovat.

He was in the USA once.

Můžeme použít minulý čas bez konkrétního časového údaje. Ale v tom případě nám věta udává, že už dotyčný nikdy do USA nepojede (např. už nežije).

Někdy může docházet ke kombinování obou dvou časů.

A: “Have you seen Squid Game?”

B: “Yes, I have. I saw it last weekend.”

Toto je v praxi celkem běžná konverzace. Ptáme se, jestli už někdo viděl ve svém životě (od narození doteď) Hru na oliheň (mimochodem jedná se o top seriál na Netflixu). Jak je vidět, po krátkém dovětku následuje minulý čas s konkrétním údajem.

Signální výrazy

Pro každý čas jsou typické tzv. signální výrazy, které jsme již použili. Jedná se o slova, které se k dotyčnému času často vztahují. Podle nich lépe poznáme, o jaký čas se jedná.

Bohužel angličtina (ostatně všechny jazyky) má spoustu výjimek, takže následující část neberte jako dogma.

Ukažme si tedy použití signálních výrazů ve větách. Všímejte si jejich postavení ve větě.

Naučte se, jaká slova se pojí s předpřítomným časem

1) Just – zrovna, právě

I have just eaten lunch.

2) Ever – někdy

Have you ever eaten an octopus?

3) Already – už

I have already been in Paris.

4) Never – nikdy

I have never been to Chicago.

5) Yet – ještě

I haven´t read the book yet.

6) For – po nějakou dobu

I haven´t seen Paul for 8 years.

7) Since – od nějaké doby

I haven´t seen Paul since 2014.

Chytáky

Podívejme se na věty, které rozhodně budete mít ve škole v testech. Neudělejte učitelům tu radost a nenechte se už nikdy nachytat!

Podívejme se na následující věty.

J. K. Rowling wrote Harry Potter books. versus J. K. Rowling has written a lot of books.

Obě dvě věty jsou gramaticky správně napsané, ale v obou větách jsou použity rozdílné časy.

První věta nám říká, že J. K. Rowling napsala knihy o Harrym Potterovi. Vzhledem k tomu, že už vyšel poslední díl, použijeme minulý čas prostý.

Druhá věta ukazuje, že J. K. Rowling knih napsala hodně. Vzhledem k tomu, že žije a možná ještě něco napíše, použijeme předpřítomný čas prostý.

Stručný přehled mezi předpřítomností a minulostí

Na závěr jsme pro vás připravili stručnou tabulku, na které si jednoduše ukážeme, jaký je rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a minulým časem prostým.

Předpřítomný čas prostýMinulý čas prostý
Tvořeníhave / has + pravidelné sloveso s koncovkou -(e)d / 3. tvar nepravidelného slovesapravidelné sloveso s koncovkou
-(e)d / 2. tvar nepravidelného slovesa
Použití1) Začátek v minulosti a pokračování doteď
2) Něco se stalo v nedávné době
3) Změny
4) Zkušenosti
1) Začátek i konec v minulosti
2) Vypravování aktivit po sobě jdoucích v minulosti
3) Určitý okamžik v minulosti
4) Nesouvisí s přítomností
Signální výrazyjust, ever, already, never, yet, for, since…ago, yesterday, last (week), in (year), in (century)…

Závěr

Tak nebylo to tak zlé, nemyslíte? Nejlépe se tento čas naučíte tím, že se na něj zaměříte v reálné angličtině. Myslíte si, že ho bravurně ovládáte a už vás nemůže nic překvapit? Co vás nemá! Existuje i předpřítomný čas průběhový. Ale nebojte se. Všech 12 anglických časů vás naučíme!

Veronika Kavanová

Veronika Kavanová

Jsem učitelka angličtiny a psychologie na střední škole, copywriterka, cestovatelka a shopaholička. Miluju studium cizích jazyků. Angličtině se věnuji od roku 1995. Ráda ale zkouším nové věci, takže jsem se vrhla na samostudium italštiny a španělštiny.

Stáhněte si zdarma e-book (krátké PDF) kde se dozvíte jednoduché triky na angličtinu (žádné revoluční metody 😂).

  • Například kde vzít čas na studia.
  • Díky jaké aplikaci dokážu každý den studovat (už pomalu půl roku)
  • A dalších, celkem 12 tipů
 

Na e-mail vám budeme posílat pouze informace ke studování jazyků a cestování. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte e-mail, kam vám pošlu e-book.

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky