Sleva 20 % na jazykové kurzy od Easy Linga. Použijte slevový kód: SPEAKANDTRAVEL

Rychlý přehled

20 tipů, jak napsat motivační dopis v angličtině, aby vám nikdo neodolal

Obsah článku

Na naši stránku jste se dostali nejspíše ze dvou důvodů.

Ten první je, že po vás ve škole chtějí, abyste napsali motivační dopis, který se může objevit (a s největší pravděpodobností také vážně objeví) v písemné části maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Druhý důvod je, že ho od vás vyžaduje zaměstnavatel, u kterého se hlásíte na pracovní pozici. Ať tak či tak, uděláme vše pro to, aby váš motivační dopis byl naprosto excelentní.

Jak už to v našich článcích bývá, jako první se podíváme na teorii, ve které si zodpovíme otázky týkající se motivačního dopisu, a ve druhé části se zaměříme na zajímavější praxi.

Na závěr vám dáme 20 stručných tipů, jak ho správně napsat.

Co je vlastně motivační dopis?

Motivační nebo také průvodní dopis (v angličtině letter of application, cover letter, covering letter nebo jen zkráceně CL) je dopis, ve kterém představíte sami sebe. Jeho cílem je zaměstnavatele nadchnout tak, že ostatní dopisy hodí hned do koše.

Většinou se firmě posílá společně se strukturovaným životopisem (CV).

motivační dopis

Jaký je rozdíl mezi motivačním dopisem v češtině a v angličtině?

Obsah dopisu a jeho cíl je naprosto stejný. Snažíte se získat pracovní pozici. Jedná se vždy o formální dopis, proto je nutné dodržovat zásady formálního textu, na které se zaměříme.

Rozdíly jsou však ve formě a struktuře. Vždy, když budete psát motivační dopis v angličtině, inspirujte se vyloženě anglickými vzory.

V žádném případě nepřekládejte věty z češtiny do angličtiny. Stejné myšlenky nebo informace se totiž musí vyjadřovat přirozeně pro daný jazyk.

Jaké jsou druhy motivačního dopisu?

 • Invited Cover Letter (A Letter of Application) = očekávaný motivační dopis

  Zaměstnavatel nabízí volnou pracovní pozici, takže se tento typ dopisu posílá jako reakce na inzerát.
 • Uninvited Cover Letter (A Letter of Inquiry) = neočekávaný motivační dopis

  Takový dopis posíláte buď do pracovní agentury nebo náhodně do firmy, i když nevíte, jestli vlastně někoho shání. Nicméně můžete získat práci před vypsáním inzerátů. A vždycky je super být o krok napřed před ostatními, nemyslíte?
 • Refferal Cover Letter = referenční motivační dopis

  V referenčním motivačním dopise odkazujete na osobu, kterou personalista zná a prostřednictvím které jste se o pracovní pozici dozvěděli.
 • Creative Cover Letter = kreativní motivační dopis

  Pokud se hlásíte na pozici, která vyžaduje kreativní schopnosti a dovednosti, uzpůsobte tomu celý dopis a nepoužívejte jen typické formální fráze. Popusťte v něm proto uzdu své fantazii.

A teď se už pojďte podívat na první druh dopisu.

Struktura

Struktura průvodního dopisu je pevně daná. Jednotlivé části se v angličtině oddělují vynecháním jednoho řádku. Pojďme se na ně nyní zaměřit detailněji.

Pozn.: slova v závorkách jsou jen pro inspiraci. Nezapomeňte je změnit podle nabízené pracovní pozice, informací v inzerátu, vašich zkušeností apod.

Datum

Na pravou stranu dopisu napište datum dne, kdy jste dopis psali. Pokud v celém dopise budete používat britskou angličtinu, zvolte jednu z prvních 3 možností. V případě americké angličtiny jednu z posledních 3 možností.

 • 13 August 2022
 • 13th August 2022
 • 13. 8. 2022
 • August 13, 2022
 • August 13th, 2022
 • 08/13/2022

Oslovení

Oslovení je naprosto klíčové. Pokud nebude správně zvoleno a narazíte na hnidopicha, je možné, že se vaším dopisem už dále nikdo nebude chtít zabývat. Dávejte na ni proto velký pozor.

Obecné

Toto oslovení volíme v případě toho, že neznáme jméno člověka, kterému je dopis určený. Zvolte jedno z následujících oslovení.

 • Dear Sir or Madam = vážený pane nebo vážená paní
 • Dear Sir/Madam = vážený pane/vážená paní
 • To whom it may concern = všem, kterých se (tento dopis) týká

Všimněte si, že podstatná jména pro označení dámy a pána se píše s velkým písmenem na začátku.

Nicméně obecnému oslovení bychom se měli vyvarovat. Vynaložte úsilí a najděte si jméno konkrétního člověka, kterému má být dopis určený.

Konkrétní

Konkrétní oslovení volíme v případě, že známe jméno dotyčného, který se naším dopisem bude zabývat.

 • Dear Mr. (Smith)/ Dear Mr (Smith)
 • Dear Mrs. (Smith)/ Dear Mrs (Smith)
 • Dear Miss (Smith)
 • Dear Ms. (Smith)/ Dear Ms (Smith)

U mužů je to jednoduché. Situace je složitější u žen. Pokud známe rodinný stav ženy, pište Mrs. v případě vdané paní, Miss v případě slečny. Pokud si nejsme jistí, píšeme Ms., který se vztahuje jak ke vdané, tak i svobodné ženě.

Všímavější čtenáři si mohli všimnout drobnosti – teček za zkratkou. V americké angličtině se píšou tečky, britská se obejde bez nich.

Za oslovením se píše v americké angličtině dvojtečka, v britské čárka, případně nemusíme psát žádné znaménko. Nicméně, volba znaménka za oslovením musí korespondovat se závěrečným pozdravem. Jinými slovy, pokud použijete čárku, musíte ji opět použít. Pokud napíšete dvojtečku nebo nenapíšete žádné znaménko, ani na konci nic psát nebudete.

Možná vás napadá otázka: a co v případě vysokoškolských titulů? Ty se v motivačním dopise moc nepoužívají a bohatě stačí, když napíšete titul pro pána, paní nebo slečnu a příjmení.

kdo bude číst motivační dopis
Zjistěte jméno osoby, která se bude dopisem zabývat

Krátké představení se

Vždy je vhodné o sobě na úvod napsat pár zajímavých, ale ne příliš detailních informací. Ať už jste zvolili jakékoliv interpunkční znaménko za oslovením, začněte první větu v této části psát velkým písmenem.

 • My name is (Jan Novák). = Jmenuji se (jméno a příjmení).
 • I am (24) years old and I recently graduated from (Charles) University in (Prague) with a (Master´s) Degree in (science). = Je mi (věk) a právě jsem vystudoval/a (název univerzity) v (město, případně dále stát) s (název titulu).
 • I have just moved to London. = Právě jsem se přestěhoval/a do Londýna.

Účel dopisu

Hned po představení se byste měli napsat, proč píšete dopis, o jakou pracovní pozici se ucházíte a jak nebo od koho jste se o ní dozvěděli.

 • I am writing in response to your advertisement for the position of (IT Specialist) published in (The Times) on (6 August 2022). = Reaguji na váš inzerát na pozici (název pozice), který byl publikovaný v (název novin, webovky apod.) dne (datum).
 • With reference to your advertisement on (www.jobs.com), I am interested in the position of (IT Specialist). = S odkazem na váš inzerát na (název stránky), zajímám se o pozici (název pozici).
 • I was referred to you by (Mr Smith), who informed me of an (IT Specialist) that is available at your company. = Byl/a jsem na vás odkázán/a prostřednictvím (jméno), který/á mě informoval/a o volné pozici (název pozice) ve vaší firmě.
 • I am pleased to respond to your advertisement released through a job ads server. = S potěšením odpovídám na váš inzerát uvedený na pracovním portálu.

Zkušenosti a kvalifikace

V této části se krátce zmiňte o dosažené kvalifikaci, která je relevantní pro danou pozici. Nemusíte zabíhat do detailů, protože ty zaměstnanec získá ze životopisu, který je přiložený k motivačnímu dopisu.

 • I have three years of experience in the field of (marketing). = Mám tři roky zkušenosti v oboru (název oboru).
 • My professional experience includes (sales) and (accounting). = Moje profesní zkušenosti zahrnují (výčet zkušeností).
 • I am well acquainted with (the WordPress system). = Jsem dobře obeznámený s (název softwaru, systému apod.).
 • Throughout my career I have acquired a knowledge of (accounting). = Během mé kariéry jsem si osvojila znalosti z (název oblasti).
 • As you can see, I have had extensive work experience in (office environments), (the retail sector) and (service industries). = Jak můžete vidět, mám rozsáhlé pracovní zkušenosti v (názvy druhů pracovního prostředí).
pracovní zkušenosti v motivačním dopise
Popište, co bylo součástí vaší bývalé práce

Vlastnosti, dovednosti, úspěchy

V této části musíte ostatní přesvědčit, aby chtěli jen a jen vás. Pište zde své kladné vlastnosti, co všechno umíte a čeho jste za svoji kariéru dosáhli.

Zamyslete se nad tím, jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti nabízená pozice vyžaduje. Budete schopni vaše kladné stránky vyzdvihnout a lépe se tak prodat.

 • I believe I have all necessary skills and qualifications for the job position. = Věřím, že mám veškeré nezbytné dovednosti a kvalifikace pro tuto pracovní pozici.
 • I earned a promotion from (Marketing Specialist) to (Senior Manager) position. = Povýšil/a jsem z (název pozice) na (název vyšší pozice).
 • I am confident I will definitely make a productive addition to your team. = Jsem si jistý/á, že budu přínosem pro vaši firmu.
 • I can build and lead a successful and goal-orientated team. = Umím vybudovat a vést úspěšný tým dosahující cílů.
 • I am a conscientious person who works hard and pays attention to detail. = Jsem svědomitý a pracovitý člověk, který klade důraz na detaily.

Výzva k akci

V této části je vhodné nastínit, že budete čekat, až se vám někdo ozve a pozve na pracovní pohovor. Také se zmiňte o tom, že přikládáte váš životopis.

 • I am eager to talk to you about about the contribution I could make to your company. = Těším se, až si budeme moci promluvit o tom, jak bych mohl/a vaší firmě přispět.
 • In case you do not have any suitable openings at the moment, I would be grateful if you would keep my CV on file for any future possibilities. = Pokud momentálně nemáte žádné vhodné pozice, byl/a bych vám vděčný/á, kdybyste si nechali můj životopis v evidenci pro případnou spolupráci do budoucna.
 • I would welcome the opportunity to discuss these and other qualifications with you. = Uvítal/a bych prodiskutování těchto a dalších kvalifikací s vámi.
 •  I’m keen to work for a company with a great reputation like (Siemens). = Rád/a bych pracovala pro společnost s tak úžasnou reputací jako je (název firmy).
 • I am available for an interview any time that is convenient for you. = Jsem vám k dispozici na pohovor kdykoliv vám to bude vyhovovat.
 • I am enclosing my CV with more fully details about my qualifications for the job position. = Přikládám svůj životopis se všemi detaily ohledně mých kvalifikací pro pracovní pozici.

Ukončení

Na konec je vhodné poděkovat za čas strávený nad vším motivačním dopisem a napsat, že se těšíte na odpověď.

 • Thank you for taking your time to study my application and considering me. = Děkuji za váš čas strávený prostudováním mé žádosti a za zvážení.
 • If you require more information from me, please do not hesitate to contact me. = Pokud požadujete další informace o mně, prosím, neváhejte mě kontaktovat.
 • I look forward to meeting you. = Těším se na naše setkání.
 • I look forward to hearing from you. = Těším se na vaši odpověď.

Rozloučení

Nezapomeňte se vhodně rozloučit. Vycházíme z toho, jaké jsme použili oslovení na začátku dopisu.

 • Yours faithfully = S úctou – v případě, že známe jméno adresáta
 • Yours sincerely = Se srdečným pozdravem – pokud neznáme jméno adresáta
 • Best regards = S pozdravem – je méně formální než předchozí

Pokud jste na začátku po oslovení použili čárku, musíte ji nyní opět napsat. Pokud jste zvolili dvojtečku nebo žádné znaménko, nyní nepíšete nic.

Vlastnoruční podpis

I když budete psát motivační dopis na počítači, nezapomeňte se vlastnoručně podepsat. Vypadá to osobněji.

podpis motivačního dopisu
Dopis vlastnoručně podepište

20 stručných tipů, jak napsat excelentní motivační dopis v angličtině

✅ před samotným psaním si udělejte osnovu, co bude váš dopis obsahovat

obecné informace o vás piště v přítomném prostém čase

✅ pro popis všeho, co umíte, používejte přítomný prostý nebo předpřítomný prostý čas (Nevíte, jak se jednotlivé časy tvoří? Projděte si náš stručný přehled anglických časů.)

✅ pokud nic moc neumíte, slibte, že se vše naučíte lusknutím prstu

✅ popište, co bylo náplní práce v předchozích zaměstnáních

✅ vyzdvihněte vaše kladné vlastnosti

✅ používejte spojovací výrazy jako however (avšak), although (ačkoliv), in spite of (navzdory), therefore (proto) apod.

✅ používejte formální jazyk

✅ mezi jednotlivými odstavci vždy vynechte 1 řádek

✅ po napsání si text po sobě několikrát projděte nebo si ho nechte zkontrolovat někým jiným

– nebuďte příliš skromní

– vyhněte se gramatickým chybám

– vyhněte se chybám ve spellingu

– nepište, co se vám v minulé práci nedařilo

– nedělejte dopis zbytečně dlouhý

– nepište informace do motivačního dopisu, které jste zároveň napsali i do CV

– nepoužívejte zkráceniny (místo I´m going to napište I am going to)

– nepoužívejte slangové výrazy (místo no biggie napište It is not a problem)

– nepoužívejte hovorové výrazy (místo I wanna napište I want to)

– samozřejmě se vyhněte vulgárním výrazům (nepište my ex boss was a piece of sh.it)

Závěr

Nezapomínejte, že motivační dopis vám může změnit celý váš život. V případě maturity vám zajistí výbornou známku, pokud budete žádat o pracovní místo, tak vám minimálně přinese pozvání k pohovoru nebo rovnou práci snů.

Proto je extrémně důležité, abyste mu věnovali dostatečnou pozornost. Přejeme vám proto hodně úspěchů a držíme palce!

Veronika Kavanová

Veronika Kavanová

Jsem učitelka angličtiny a psychologie na střední škole, copywriterka, cestovatelka a shopaholička. Miluju studium cizích jazyků. Angličtině se věnuji od roku 1995. Ráda ale zkouším nové věci, takže jsem se vrhla na samostudium italštiny a španělštiny.

Stáhněte si zdarma e-book (krátké PDF) kde se dozvíte jednoduché triky na angličtinu (žádné revoluční metody 😂).

 • Například kde vzít čas na studia.
 • Díky jaké aplikaci dokážu každý den studovat (už pomalu půl roku)
 • A dalších, celkem 12 tipů
 

Na e-mail vám budeme posílat pouze informace ke studování jazyků a cestování. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte e-mail, kam vám pošlu e-book.

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky