Sleva 20 % na jazykové kurzy od Easy Linga. Použijte slevový kód: SPEAKANDTRAVEL

Rychlý přehled

Základní německá gramatika v kostce

Obsah článku

Zdá se vám německá gramatika tajemnější než Černý les?

Náš článek vám pomůže snadno se zorientovat v základních gramatických pravidlech tohoto skvělého jazyka.

Podstatná jména

Velké písmeno

První jednoduché pravidlo na začátek! Všechna německá podstatná jména se vždy píší s velkým písmenem – ať už jsou na začátku, nebo uprostřed věty, ať jde o obecná podstatná jména, nebo vlastní jména, vždycky je počáteční písmeno velké.

Členy

Němčina (stejně jako třeba angličtina) používá u podstatných jmen neurčité a určité členy. Zjednodušeně řečeno neurčitý člen použijeme v případě, že o dané věci mluvíme poprvé nebo obecně (mohli bychom si na místo členu dosadit zájmeno nějaký – např. eine Katze jako nějaká kočka).

Určitý člen pak použijeme, když mluvíme o konkrétní věci (dosadíme si zájmeno ten – např. die Katze jako ta kočka), když mluvíme o něčem, co už jsme dříve předtím zmínili nebo pokud je daná věc jedinečná, existuje jenom jednou (např. die SonneSlunce).

Nutno ale říct, že existují i případy, kdy se podst. jména používají bez členu (např. vlastní jména, názvy některých států, podstatná jména abstraktní nebo látková, ustálená slovní spojení…)

TIP: Hledáte rychlý a pohodlný způsob jak se naučit německy? Co takhle vyzkoušet online kurzy němčiny.

 • Pro podstatná jména rodu mužského máme v němčině neurčitý člen ein a určitý člen der.
 • Pro podstatná jména rodu ženského máme neurčitý člen eine a určitý člen die.
 • Pro podstatná jména rodu středního máme neurčitý člen ein a určitý člen das.

V množném čísle se neurčitý člen nepoužívá a určitý člen je pro všechny rody stejný – die.

Tabulka skloňování neurčitého a určitého členu:

r. m. – ein/derr. ž. – eine/dier. stř. – ein/dasč. mn. – die
1. pádein
der
eine
die
ein
das
die
2. pádeines
des
einer
der
eines
des
der
3. pádeinem
dem
einer
der
einem
dem
den
4. pádeinen
den
eine
die
ein
das
die

Ve druhém pádě mužského a středního rodu (tam, kde má člen tvar des/eines) se zpravidla ještě na konec podstatného jména přidává koncovka -s (např. das Autodes Autos).

Ve třetím pádě čísla množného (tam, kde je člen den) se na konec podstatného jména přidává koncovka -n (např. die Kinderden Kindern).

Rody

Jak jsme si již řekli, němčina má rod mužský, ženský a střední stejně jako čeština. Háček je ale v tom, že ne vždy jsou podstatná jména stejného rodu v češtině i v němčině.

Obecně platí, že rod zůstává stejný u živých osob (např. die Frauta paní, der Lehrerten učitel, das Kindto dítě).

U ostatních slov se musíme člen většinou učit zpaměti společně s každým novým slovíčkem, protože se rod nemusí shodovat (např. das Pferdten kůň, das Buchta kniha, der Stuhl ta židle).

V některých případech nám může ale napovědět přípona:

Podstatná jména končící na -ig, -ling, -ich, -s (po souhlásce) bývají zpravidla rodu mužského.

Podstatná jména končící na -e, -keit, -heit, -schaft, -ung bývají rodu ženského.

Podstatná jména končící na -chen, -lein, -nis pak bývají zpravidla rodu středního.

Pády

Němčina má – na rozdíl od češtiny – pouze 4 pády.

Pátý pád je nahrazen pádem prvním (např. Hallo, Anna!Ahoj, Anno!).

Zbývající pády pak němčina tvoří pomocí předložek (např. Ich fahre mit dem Bus.Jedu autobusem.)

Číslo

V němčině rozlišujeme jednotné a množné číslo. Protože německá gramatika nám při učení opravdu nedává nic zadarmo, dělá problémy i s množným číslem. Tvary množného čísla se u podstatných jmen tvoří pomocí koncovek, kterých je ale několik a my se musíme rozhodnout pro tu správnou (plus se někdy ještě mění samohláska v kořeni slova).

Vybírat můžeme z koncovek -e, -en, -er, -s nebo podstatné jméno zůstává bez koncovky.

Příklady:

 • der Hunddie Hunde (pes)
 • die Katze die Katzen (kočka)
 • das Hausdie Häuser (dům); zde můžeme pozorovat přidání koncovky -er i změnu samohlásky a na ä
 • das Autodie Autos (auto)
 • der Fehlerdie Fehler (chyba)

Slovník jako nepostradatelný pomocník

V části věnované podstatným jménům jsme již zmínili, že je u německých slovíček často potřeba učit se zpaměti, jaký má dané podst. jméno člen (resp. jakého je rodu) a jaký má tvar v množném čísle. Bez pomoci slovníku se tedy úplně neobejdete. Ale kde tyto informace vlastně ve slovnících hledat? Prohlédněte si malou ukázku s vysvětlením.

německá gramatika - ukázka slovníkového hesla z Slovníku Seznam.cz
Když do Seznam slovníku zadáme slovo pes, objeví se nám tohle. Na prvním řádku je překlad do němčiny (Hund), zajímavější je ale druhý řádek. Na prvním místě se dozvídáme, že tohle podstatné jméno má člen der, dále že se tedy jedná o podstatné jméno. Další část (~(e)s) nám říká, jaký bude tvar slova ve druhém pádě čísla jednotného (des Hunds/Hundes), a na konci vidíme, jak bude správně vypadat tvar slova v množném čísle (die Hunde). Níže se potom můžeme dočíst informace o různých významech toho slova.

Podobný způsob zápisu najdete ve všech papírových i online slovnících. Pokud budete hledat nejlepší a nejserióznější slovník na němčinu, je pak jasným tipem německý Duden. Práce s výkladovým slovníkem (bez českých překladů) může být zpočátku náročná, ale když se s ním skamarádíte, Duden vám to svým množstvím informací určitě vrátí.

Slovesa

Stejně jako třeba při učení angličtiny narazíme i v němčině na pravidelná a nepravidelná slovesa, modální slovesa či spoustu různých časů. To by ovšem bylo na hodně dlouhé povídání, proto u sloves zůstaneme opravdu jen u základů.

Časování pravidelných sloves v přítomném čase

Německá slovesa v infinitivu vždy končí na koncovku -en. Při časování pravidelných sloves tuto koncovku „odtrhneme“ a ke zbylé části slova připojíme správnou koncovku podle tabulky níže.

Příklad:

infinitiv machendělat

po odtržení infinitivní koncovky -en nám zbyde mach-

k mach- přidáváme podle tabulky jiné koncovky (např. Ich mache. – Já dělám.; Er macht. – On dělá.)

číslo jednotnéčíslo množné
1. osoba-e
(ich) mache
-en
(wir) machen
2. osoba-st
(du) machst
-t
(ihr) macht
3. osoba-t
(er/sie/es) macht
-en
(sie) machen

Slovesa být a mít

Pokud jde pak o nepravidelná slovesa, není v tuto chvíli potřeba věnovat se jim více. Jedinou výjimku uděláme pro slovesa sein (být) a haben (mít), jejichž skloňování je také nepravidelné, ale hodí se tato dvě slovesa umět – jak kvůli jejich primárnímu významu, tak proto, že často slouží jako pomocná slovesa.

sloveso býtsein

číslo jednotnéčíslo množné
1. osoba(ich) bin(wir) sind
2. osoba(du) bist(ihr) seid
3. osoba(er/sie/es) ist(sie) sind

sloveso mít – haben

číslo jednotnéčíslo množné
1. osoba(ich) habe(wir) haben
2. osoba(du) hast(ihr) habt
3. osoba(er/sie/es) hat(sie) haben

Jak vytvořit větu aneb pravidla slovosledu

Oznamovací věta

Když tvoříme v němčině oznamovací větu, je pro nás nejdůležitějším pravidlem to, že přísudek (zpravidla určité slovesa) má být na druhém místě – a z něj se prostě nehne. Pak existují prakticky jen dvě možnosti, jak uspořádat zbytek věty.

První možnost je, že na začátku věty bude podmět, za ním na druhém místě přísudek a na třetím místě všechny ostatní větné členy.

Druhou možností je pak to, že na prvním místě stojí libovolný větný člen (mimo podmětu a přísudku) a je tímto způsobem ve větě zdůrazněn, na druhém místě je stále přísudek, hned za ním podmět a potom příp. ještě zbylé členy.

Příklad:

Ich (podmět)bin (přísudek)heute in Prag.
Heutebin (přísudek)ich (podmět) in Prag.

Otázka zjišťovací

Otázky zjišťovací jsou ty otázky, na které můžeme odpovědět ano/ne. V tomto typu vět je vždy přísudek na prvním místě, na druhém místě následuje podmět, za ním pak všechno ostatní.

Příklad:

Bist (přísudek)du (podmět)heute in Prag?

Otázka doplňovací

Na rozdíl od těch zjišťovacích na otázky doplňovací nelze odpovědět ano/ne. Na jejich začátku je vždy nějaké tázací výraz (tázací zájmeno apod.), na druhém místě musí být přísudek, na třetím místě podmět a poté opět všechno, co nám zbývá.

Was (tázací zájmeno)machst (přísudek)du (podmět)heute?

Německá gramatika snadno a v pohodě

Němčina má dlouhá léta pověst jazyka s těžkou gramatikou, což může spoustu studentů jazyků od němčiny odrazovat. Vůbec se ale nebojte a jděte na to postupně – od jednodušších jevů k těm složitějším, krůček po krůčku.

Německo a němčina ????????

100 nejpoužívanějších německých slovíček
Nejlepší online kurzy němčiny
10 tipů, jak se naučit německy
Jak na německá slovíčka

V dnešní době naštěstí už máme k dispozici velký výběr webových stránek či aplikací, kde můžeme procvičovat celé dny i noci, dokud nebudeme mít německé gramatiky dost 🙂 snad vám pomůže i tento článek.

Lucie Rudolecká

Lucie Rudolecká

Jsem studentka češtiny a němčiny. Kromě studia se věnuji práci s dětmi, sociálním sítím a příležitostně psaní. Mám ráda čokoládu, kávu a cestování a nesnáším nudu.

Stáhněte si zdarma e-book (krátké PDF) kde se dozvíte jednoduché triky na angličtinu (žádné revoluční metody 😂).

 • Například kde vzít čas na studia.
 • Díky jaké aplikaci dokážu každý den studovat (už pomalu půl roku)
 • A dalších, celkem 12 tipů
 

Na e-mail vám budeme posílat pouze informace ke studování jazyků a cestování. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte e-mail, kam vám pošlu e-book.

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky